Nybyggnation av Stall och Ridhus.

Norr om Stockholm