Nybyggnation av Maskinhall med garage, verkstad, svetsrum, spolhall och lager utanför Stockholm.