Återuppbyggnad av nedbrunnen 20-tals villa. 

Mälarhöjden, Stockholm.