ENTREPRENADER

TOTALENTREPRENAD

SAMVERKAN

BYGGSERVICE

Vi på Svea Byggteknik hjälper våra kunder att ta sig från dröm till verklighet i stora som små projekt.

Vi arbetar huvudsakligen i projekt på total- eller utförandeentreprenad där vi med vårt goda kontaktnät ser till att du som kund får vad du önskar till löpande eller ett fastpris på överenskommen tid. Vi löser allt från projektering till ett väl utfört arbete och en trygg överlämning till er.

Vi arbetar gärna tillsammans med er som beställare i samverkan där ni kan dra nytta av vår kompetens i tidiga skeden vilket gör att vi tillsammans skapar mervärden i form av säkra och hållbara lösningar, kortare ledtider samtidigt som vi får större kontroll på kostnader.

Vi utför även byggservice uppdrag så som renovering, om- och tillbyggnad samt mindre nybyggnationer.

SVEA BYGGTEKNIK

VILL DU VETA MER?

KONTAKT