Nybyggnation av Maskinhall/Garage på gård söder om Stockholm.