Svea Byggteknik AB är ett företag med stor erfarenhet av totalentreprenader som ger dig helheten inom bygg och/eller projektledning. Vi har idag tre heltidsanställda med egen arkitekt.

Tillsammans med nära samarbete med konstruktörer och entreprenörer hjälper vi dig gärna med tanke och projektering genom hela byggprocessen.

Vi lägger största vikt vid kvalité, miljö och framförallt en nöjd slutkund.